Polityka Prywatności

Serwis internetowy KreatywnyPrezent.pl (dalej zwany „Sklepem”), jest własnością Bogdana Bańko, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Plebiscytowej 7/10, 47-220. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy i jest skierowana do Klientów tegoż Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@kreatywnyprezent.pl, telefon: \[Twój numer telefonu\]. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

1. Dane zbierane przez sklep internetowy

1.1. Dane zbierane podczas rejestracji oraz transakcji zakupu:

Każdy Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym dobrowolnie podaje swoje dane. Jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje nazwę użytkownika, nazwę wyświetlaną, hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym, dane adresowe, imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej oraz opcjonalnie nazwę firmy oraz numer NIP. Nazwa użytkownika oraz hasło winny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie. a) Dane zbierane automatycznie: Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”), system „Google Analytics”. Ponadto Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres IP oraz adres e-mail, którzy skontaktują się za pośrednictwem strony [www.kreatywnyprezent.pl](http://www.kreatywnyprezent.pl) ze Sklepem Internetowym.

2. Wykorzystywanie danych przez sklep internetowy

a) Administratorem danych osobowych Klientów jest Bogdan Bańko, właściciel Sklepu KreatywnyPrezent.pl, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Plebiscytowej 7/10, 47-220. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.

b) Wszystkie dane osobowe klientów Sklepu przechowywane są na serwerach, które zlokalizowane są na terenie Polski.

c) Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Klientów, bez ich wyraźnej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobowiązani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

d) Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.

e) Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.

f) Dane Klienta udostępniane są jedynie takim podmiotom jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczycielom w celu realizacji zamówienia.

g) Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych, jeżeli Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

h) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.

3. Zabezpieczenie danych

a) Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie, licząc od dnia, w którym powziął informację o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

b) Podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.

c) Sklep Internetowy informuje, iż wszelkie przekazane dane osobowe są poufne oraz zabezpieczone przed udostępnieniem osobom trzecim.

4. Zmiana danych Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego oraz dane zbierane automatycznie. W dowolnej chwili Klient, który założył konto w Sklepie, może wnieść do Sklepu Internetowego wniosek o jego usunięcie. Usunięcie konta oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta oraz jest nieodwracalne. Żądanie Klienta zostanie zrealizowane do 14 dni od wniosku o usunięcie Konta. Sklep zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych, które są dla niego zbędne w terminach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem. Dane osobowe niezwiązane z zawartą transakcją lub podlegające pod przepisy fiskalne będą usuwane przez sklep w okresie 1 roku licząc od dnia ich pozyskania. Klient Sklepu Internetowego – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie Internetowym i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez Państwa konta, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie Internetowym. Jeżeli dokonuje Pan/Pani transakcji bez zakładania konta wówczas dane są przechowywane przez okres 3 lat od dnia transakcji. Subskrybent Newslettera – dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera – do czasu cofnięcia Państwa zgody na jego subskrypcję. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

5. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

a) Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Klienta innym Klientom Sklepu Internetowego lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Sklep Internetowy.

b) Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- szczegóły można znaleźć pod adresem: [https://uodo.gov.pl/pl/83/15](https://uodo.gov.pl/pl/83/15).

c) Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

d) Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

d1. użytkownik wyrazi na to zgodę lub;

d2. będzie to uzasadnione przepisami prawa lub;

d3. będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

4. Polityka plików „cookies”

a) Pliki „cookies” tzw. ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b) Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

c) Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

d) Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

e) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

f) Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

7. Zmiana Polityki Prywatności Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.